Speedway på alla tre

Speedway på alla tre

We are still alive!

ÖvrigtSkapad av Bergman tis, april 26, 2016 19:22:13
We will never give up.

  • Kommentarer(0)//www.rksmg.se/#post69

"Min plånbok"

ÖvrigtSkapad av Bergman tor, oktober 17, 2013 21:06:19
Min plånbok

Så tom, såsom jorden i början,
Min plånbok ses falla ihop!
Där finns blott, på elden med smörjan!
Af hårsouvenirer en hop.
Hvad kunna väl lockar hugsvala,
När icke de äro af guld?
Om slika väl skalderna tala,
Men bara för – rimslutets skuld.

Ja, saknar du klingande medel,
Är du mig ju blott till besvär.
Förargliga, stygga persedel,
Hur grufligt otacksam du är!
Du hvilar mitt hjärta så nära,
Men dock är, som Irus, du arm.
Man detta kan kalla att bära
En orm i sin sörjande barm.

Hvi är jag som nolla betraktad?
Emedan du hundror ej har!
Hvi är jag förtrampad, föraktad?
Ack! samma nervskakande svar!
Men vore du endast ej mager,
Så blefve jag fet genom dig;
Då grönskade myrten och lager,
Då blefve det annat af mig.

Blott pengar, blott pengar hå talan;
Ty så är all världenes sätt,
Och pengar utgöra den skalan,
På hvilken ens värde blir mätt.
Man frågar ej: »Tjänar han kungen
Med nit och med trohet också?»
Nej, så: »Har han guld uti pungen,
Och kan ett kalas han bestå?»

Den rike har ära och heder,
Om äfven han stulit hvart grand.
Små tjufvar till galgen man leder,
De stora få titlar och band.
För den skull man aldrig bör snatta,
Om man vill ta äran i famn,
Nej, man millioner bör fatta, –
Då först man sig bygger ett namn.

Hvart brott uti glömskan kan myllas,
Som vore det platt ingenting;
Det svartaste uppsåt förgyllas; –
Hvad guld är ett kosteligt ting!
Dess klang, den är äfven så härlig,
Att samvetet lyss och hör på.
Nej, knäfveln må mer vara ärlig, –
Jag ock vill anseende få.

Det börjar bli gängse, bli nordiskt,
Att sälja hvad ädlast man har
I världen, båd’ himmelskt och jordiskt.
Den handeln dock föder sin karl.
Jag gåtan af lifvet begriper:
»Stjäl pengar, – men akta din hals!
Åt fanders med alla principer!
Bäst är det att ha – inga alls.»

Så utgöt sig bittert min galla,
I det jag min plånbok besåg
Och granskade gömmorna alla,
Fast ej där en tolfskilling låg;
Då föll mig i handen en blomma,
Som ömt af min flicka jag fått,
Och rik syntes hastigt den tomma,
Och nöjd blef jag strax med min lott.

av: Wilhelm von Braun

  • Kommentarer(0)//www.rksmg.se/#post67

"StellaN"

ÖvrigtSkapad av Bergman tor, februari 28, 2013 13:32:15
Projekt StellaN äro nu påbörjat. den hörapparatsfärgade velocipeden ska putsas,svetsas, smekas, förbannas å ställas tebaks till ett absurt ursrung.


Väl mottaget
Bergman the skithög


Zirkonium
Det var tysken Klaproth som 1789 analyserade mineralet jargon från Ceylon och fann en ny jordartsmetall som tysken Werner kallade zirkon och Klaproth benämnde Zirkonerde. Orent zirkonium framställdes av svensken Berzelius 1824 genom att hetta upp kaliumzirkonfluorid med kalium i ett litet järnrör. Rent zirkonium preparerades 1914 och mycket rent 1925 av holländarna van Arkel och de Boer.

  • Kommentarer(0)//www.rksmg.se/#post64

Vi hearse

ÖvrigtSkapad av Bergman sön, december 09, 2012 09:03:36
LIKBIL TILL SALU!

en styck Buick Custom Superior -82. Snygg, Stor å Stabil.

"Låt inte din första resa i en likbil bli den sista"

Intresserade kan höra av sej elektroniskt-

BILD

  • Kommentarer(0)//www.rksmg.se/#post62

Ta er i häcken!

ÖvrigtSkapad av Bergman fre, oktober 19, 2012 18:53:15
Nu ä äntligen häckdjäfulen bortforslad. tog bara tre år...

  • Kommentarer(3)//www.rksmg.se/#post61

Dadlar från förr

ÖvrigtSkapad av Bergman fre, oktober 12, 2012 10:45:37
Förr hade man möe fräckare namn på saker å ting.
Dadlelpaket från femti-talet. Bild tagen på Skallmejas egna Lantbrukmuseum, som för övrigt ä helt otroligt museum.

Väl lat
Bergman


OSMIUM
Metallen är blåvit, glänsande, extremt hård och bräcklig även vid höga temperaturer. Den har den högsta smälttemperaturen av platinametallerna. Till platinametallerna hör platina, iridium, osmium, palladium, rutenium och rodium. Som solid metall påverkas den inte av luft i rumstemperatur. Pulveriserad oxiderar den och avger då osmiumtetraoxid som är mycket giftig och har stark lukt.

  • Kommentarer(1)//www.rksmg.se/#post60

Ser ni göken?

ÖvrigtSkapad av Bergman tor, oktober 11, 2012 21:37:40
"Va faan liksom nu då å liksom lite till va i helvete vill ni får man aldrig sitta still"

här ä vartfall nåra bilder på min korsrygg efter påsksmällen.Väl klött

Bergmando


Osmium
Upptäcktes 1803 av fransmannen Tennant i de kvarvarande resterna när obearbetad platina lösts upp med kungsvatten.

  • Kommentarer(1)//www.rksmg.se/#post59

Litteratur (swe) = Litter (eng)?

ÖvrigtSkapad av Bergman sön, januari 22, 2012 22:04:52

Helgens höjdpunkt blev införskaffandet av en rundbanelitterär höjdarbok från början på femtiotalet.

Fick även med mej lite åttitalstillverkade uppslagsverk av varierande karisma.

Två band ur serien "CARS". Möe bra!

Åsså noen underlig serie böker som har tagit det impotenta namnet "CARS". Mindre bra. Innehåller ju för faan tjugetvå hela sider angående världens värsta bil, MUSTANGEN. Kapitlet kallas från ponny till vilddjur!!!)

Sedan så har min start av "Fiks Bilen" gör-de-själv serie äntligen påbörjats.


Väl nött!

Bergman the birdflu


TELLUR

Tellur förbättrar maskinbearbetningen av koppar och rostfritt stål. Sätts tellur till bly påverkas inte blyet av svavelsyra och blyets styrka och hårdhet ökar. Tellur är huvudingediens i tändhattar. Ämnet används också i keramik. Vismuttellurid används i termoelektriska apparater.

  • Kommentarer(0)//www.rksmg.se/#post53

Nyttosider

ÖvrigtSkapad av Bergman fre, januari 13, 2012 01:15:36

Motorcykelmuseum : Väldans massa gamla speedwaycyklar

British Speedway Forum : Mycke bra forum i england

Bahnsporttechnik : Masser med info

Speedway-Yesterday : Info från förr (tysk)


Väl mött

Bergman the structure


Tellur

Kristallint tellur har ett silvervitt utseende med metallisk lyster i ren form. Det är bräckligt och lätt att pulverisera. Tellur är en halvledare och har större ledningsförmåga i en riktning. Ledningsförmågan ökar vid belysning. I luft brinner tellur med en grönblå låga. Smält tellur korroderar järn, koppar och rostfritt stål.


  • Kommentarer(0)//www.rksmg.se/#post52
Nästa »